След Констелацията

( частично са използвани извадки от статия на Хайнц Старк, другото са авторски разработки на Румен Янкулов )

С участието си в семинар/сесия по Семейни Констелации вие сте получили ново разбиране, както и лечебни образи чрез езика на душата. Това може да има мощно въздействие върху вас, както и силата да задвижи живота ви в нова посока. Но тъй като Душата ни не е машина, която включваме и изключваме, и понеже тя има свой собствен ритъм( много по-бавен от ритъма на мислите ни), както и своите собствени начини да преработва и асимилира, това, което я докосва, ние никога не можем да прогнозираме, в какви срокове и по какъв конкретен начин ще се проявят конкретните резултати от работата ни.

На нивото на душата всички ние сме дълбоко свързани с членовете на нашата семейна система, тези, които са живи, както и тези, които са починали. Лечебните въздействия на тази работа се проявяват, когато им дойде момента и когато сме необвързани от потребността да се намесваме да правим нещо. Когато поддържаме в сърцето си усещането и представата за всички тези хора, които принадлежат на нашата система и почитаме техните съдби, и оставяме товарите, които те носят на тях самите, тогава детската лоялност, при която любов означава да живеем последствията от живота на някой друг, губи своя смисъл. Страданието се замества с признание и респект към това, което е.

Възможно е като част от процеса ви по време и след констелацията да срещнете съпротиви под формата на мисли или страхове. В такъв момент просто си спомнете облекчението, което усетихте дълбоко в себе си, когато беше намерено разрешението или когато изплува нова картина. Сега душата е в притежание на този нов образ и ще го асимилира във времето по най-ползотворния начин. Всеки опит да се влияе на процеса директно – чрез говорене и анализиране е напълно ненужен. Просто имайте доверието, че нещото ще се придвижи напред. От друга страна, медитацията в най-различните й форми, и като начин за свързване с по-дълбоките измерения на нашето същество, може да бъде много благоприятсващ фактор в процеса на асисмилиране и интегриране на констелацията.

Също така е възможно в дните на участие в констелация или кратък период след това да се чувствате необичайно. Понякога това може да е усещане за засилена емоционалност и сензитивност. Понякога може да се прояви като необичайни сънища, като потребност от повече лично пространство, като честа смяна на настоенията или като физически или енергийни усещания в тялото. Възможно е да усещате в тези дни, че имате нужда от повече почивка или пък обратното – може да се усещате необяснимо бодри, енергични и щастливи. Всичко това са индикации за дълбочината и силата на започналия във вас процес. Ефектът от работата със Семейни Констелации далеч не свършва с приключването на констелацията. За голямото мнозинство от хора, това е само началото на процеса на интерграция, който може да отнеме месеци и дори години.

Ако желаете да споделите преживяването си, споделете за прозренията си и новите си разбирания, вместо за първоначалния си проблем. Гледането към разрешението позволява на проблема, който вече е в миналото, да има положително влияние върху настоящето. А настоящето е всичко което е.