Румен Янкулов
Завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия и консултиране. Основният му интерес са нетрадиционните методи за личностово израстване, там където терапията се среща с медитацията. Водил е групи в България, Швеция, Словения, Турция, Египет.

Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, Работа с травми, дихателни и биоенергетични упражнения, методи на “обратна връзка” и най-вече сърцето и интуицията си. От 2006г. редовно води групи по Семейни Констелации в София и други градове в България. Има индивидуална практика в София.