ШЕСТИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ ღ Модул 1

ЧАСТ 1 – Рамка и практически параметри на Обучението

Структура на Тренинга:
Това е шестият пореден обучителен курс по Метода, след тези, стартирали през 2012та, 2014та, 2016та, 2018та и 2020та година.
Този тренинг, както и предишните, ще се състои от дванадесет модула, всеки с продължителност пет пълни дни, в рамките на 32 месеца.
Основен водещ на Тренинга ще бъде Румен Янкулов, като отделни модули, както във всеки от предшестващите тренинги, ще се водят от Багат Зайлхофер, Свагито Лийбермайстер и Тарика Глубин.
Дванадесетте модула на Обучението включват теоретична секция (методология), лична работа, личен констелационен процес, процес – анализ, практика под супервизия (под ръководството на обучител).
В началните модули, водещите тенденции в работата ни ще са към навлизане в принципните постановки, придобиване на разбиране за законите на семейната система, запознаване с ключовите инструменти на работа, наблюдаване и участие в работни сесии, водени от обучителите, както и много личен процес. С времето и напредването през модулите, работата ще се придвижва все повече към процес – анализа и констелационната практика.
Освен включените в редовните модули часове, от участниците в Обучението ще се очаква да преминат през минимум 120 часа практика в работна група (интервизия), както и да имат минимум 100 часа участие (извън модулите на Тренинга) в терапевтични групи по метода в рамките на цялото обучение (32 месеца).
Първият модул на Тренинга има отворен статут. Участието в него не предполага ангажимент към следващите стъпки на обучението.
След втория модул групата ще бъде вече затворена и няма да приема нови участници.
Датите на следващите модули ще бъдат уточнени по време на втория модул на Тренинга и ще бъдат в максимална степен съобразени с удобството на участниците.
Мястото, където ще стартира тренинга, е „Уелнес хотел България” в Банско. Хотелът предлага отлични условия за работа и отдих.
ღ ღ ღ
Заявяване на участие – с лично писмо, след което ще ви бъдат изпратени обратно Формуляр за участие и други материали, които да попълните и върнете на е-мейла.
За връзка с организаторите:
Румен Янкулов – rumen@familyconstellations.bg, 0889948825;
Тотка Христова – aminatotka@gmail.com,
0899134162;
ღ ღ ღ
ЧАСТ 2 – ЗАМИСЪЛ, ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО.
Настоящият тренинг е насочен както за хора, които искат да използват метода Семейни констелации в своята работа с хора, така и към тези, които нямат професионален интерес, но искат да задълбочат личната си опитност и разбиране в сферата на метода и да интегрират неговите принципи в собствения си живот. Това обучение е подходящо също и за тези, които вече са преминали своето формално обучение в метода, но искат да задълбочат уменията и опита си и да обогатят набора си от инструменти за работа и гледни точки.
Замисълът на този тренинг е да предложи един цялостен, интегриран в практиката, обучителен цикъл по метода Семейни Констелации. Най-съществената характеристика на това обучение може да се синтезира в максимата „Човек не се научава на това, да е водещ на този вид работа; той израства като такъв“. С други думи, фокусът е, на първо място и в най-голяма степен, върху личния процес на всеки участник.
В този тренинг на участниците предстои да усвоят сериозни технически и методологични умения за боравене с Метода. Това, обаче, не е най-важната част и, със сигурност, е по-лесната. Целта на това обучение е, не просто да подготви на високо ниво хора, служещи си адекватно и умело с методологията на Семейните констелации, но да развие в тях една много по-широка основа на респект, чувствителност и професионална етика в работата с хора въобще. Също така, да интегрира тези принципи и разбиране в личния живот на всеки от участниците.
Обучителният процес в настоящия тренинг е отворен, принципно, за всеки, без значение от образователен ценз, професионална профилираност и предварителния опит на кандидата. Ние сме много наясно, че основните умения, принципи и нагласи в работата с този метод не се преподават в рамките на академичните дисциплини и за тях никой не е полагал изпити в университета.
Съществена част от работата в Тренинга е в посоката на изясняване на ролята и позицията на водещия и въобще на позицията „помагащ“, както и етичните и професионални стандарти, свързани с тази роля. Персоналното изследване на мотивацията за това „да съм водещ“ е много важен аспект от работата в Тренинга. Особената значимост, която отдаваме на този аспект идва от наблюдението, че, често, несъзнаваната мотивация на водещия е потребността да бъде в „силна позиция“, да упражнява контрол, и, не рядко, самият той се нуждае от помощ, но не намира адекватен начин да я потърси.
Почти всички, предлагани до момента, професионални обучения имат фокус върху „какво да се направи“. В рамките на този тренинг ние ще насочим не по-малко внимание и към най-важното, според нас, умение в констелационната работа – просто „да бъдеш в присъствие“, да можеш да чакаш, да чувстваш и знаеш че „неправенето“ е често много по-важно от „правенето“. Само когато притежава това качество, по време на сесия, водещият ще може да усеща кога точно е верният момент за нужната интервенция. Констелацията не се случва по шаблон, няма две еднакви работи. Само фината чувствителност за нуждите на полето може да ни води напред в правилната посока. Интервенциите са част от инструментариума, с който разполагаме, куфарчето на майстора, но няма готова рецепта за тяхното използване.

В този смисъл, ние сме наясно, че този тренинг не би бил привлекателен за хора, които държат във всеки момент да имат фиксирана процедура за действие. От участниците в Тренинга ще се очаква да развиват своя капацитет да толерират несигурността, “незнаенето на следващата стъпка“ и умението да останат в това състояние без страх. Берт Хелингер, авторът на метода, твърди, че именно това е стъпката, която отваря вратите към истинската магия на констелациите, а нашата цел е да запазим магията жива. Без „пътуването в неизвестното“ тази работа губи от дълбочината и силата си и се превръща в обикновено занаятчийство.

Работата с този метод, както го разбираме ние (екипът на водещите), е в много по-голяма степен въпрос на адекватна възприемчивост, чиста сърдечност, капацитет да бъдеш „в присъствие” и да оставаш свързан със себе си, умение да чакаш, смелост да интервенираш, както и огромен респект към живота, отколкото въпрос на академична подготовка, интелектуална обосновка и точна процедура на изпълнение. Теоретичната основа е важна и необходима, но не замества „живото“ чувство към реалността.
Този тренинг е основан на медитативния подход към живота и в частност – към работата. Това означава, че погледната от друга позиция, тази работа е по-малко „работа“ и повече медитация в движение и, като такава, извиква както във водещия, така и в участниците преживяване за центрираност и вътрешна тишина. Редовните структурирани медитации ще бъдат, също, неизменна част от процеса на обучението.

След завършване на Тренинга, участниците ще получат Сертификат за преминатото обучение, подписан от екипа водещи. Допълнителен Квалификационен сертификат, се издава след преминаване през допълнителни стъпки на практика и супервизия и когато обучаващият се покрие необходимите критерии.

Предвид факта, че методът Семейни констелации все още не е официално легитимен като психотерапевтичен подход и не е част от академичното обучение в акредитираните учебни заведения, настоящият тренинг не може да предложи на курсистите си диплома, която да има тежестта на официална акредитация пред академичните общности.
Важно е да се знае също, че завършването на Тренинга не дава само по себе си квалификацията „психолог“ или „психотерапевт“ и не е формален заместител на академичното образование. Освен, ако вече не сте такъв, използването на горните квалификации е неправомерно и изцяло въпрос на вашата лична отговорност и етика.