Всеки на Своето Място – Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Кога: 3-4 април 2021,
Събота, 3ти април: 14:30-20:00 ч.
Неделя, 4ти април: 10:00-19:30 ч.
Колко: 240/200*лв
При пълно заплащане до 29ти март
Максимален брой участници – 20.
За информация и записване:
Боряна Пеева:
0898 696963

balipieva@gmail.com

Тотка Христова
(Дева Амина)

aminatotka@gmail.com

0899134162
Светлана Ленева:

suleneva@yahoo.com

0878 488979

Констелационна група с този фокус предлагаме за втори път.

Темите и аспектите, върху които, най-вече, ще се фокусира работата ни тези два дни са:
* Редът в семейната система. Кой е „Големият“ и кой – „Малкият“.
* Приоритетът на този, който идва пръв (по-рано).
* Мястото на детето и мястото на родителя; Кой „носи“ повече? Правата и отговорностите.
* Ако не можеш да си малък, не можеш да си и голям.
* Непорасналите родители; децата без детство.
* Да си важен, пред това да си щастлив.
* Детето дава, като получава.
* Оставянето/връщането на поети чужди отговорности.
* Безусилното даване и “даването”, което не дава нищо.
* Редът между партньорите.
* Когато този, на когото даваш, не може да го получи.
* „Аз мога без теб, както и ти можеш без мен.“
* Мястото на бившите партньори в живота ни.
* „Липсващите“ са тук и имат своето място.
* Хората с трудни съдби, живели преди нас.
* Благословията на предците.
* Уважението към (не)възможното.
* Силата да си на своето място. Смирението.
* Това, без което не мога.
* Какво изисква моето място от мен и за мен.
* Липсата на отговорности е свобода само ако си дете.
* Балансът, според мястото в системата (работни взаимоотношения)
* Отказът от избор също е избор.