2021
Врата към Свободата, Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Да Служиш на Любовта, Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов