2019
Движения на сърцето 
 - Семейни констелации с Шавасти
3-дневна терапевтична група с Шавасти (Джон Л. Пейн)
В служба на Живота - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Интимност и Партньорство - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Силата на Истината - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Изкуството на Мира - Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Всеки на Своето Място - Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Интимност и Партньорство - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
За Изобилието – Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Интимност и Партньорство - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
За Изобилието – Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов