2017
Практически Семинар Семейни констелации
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Практически Семинар Семейни констелации
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Извънреден практически семинар Семейни констелации
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов