НОВ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ВОДЕЩИ ПО МЕТОДА СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ – октомври 2016г – юни 2019г.
Медитационният подход към Терапията.Трети обучителен курс за водещи по метода Семейните Констелации октомври 2016 – юни 2019г. (БАЗИСЕН ТРЕНИНГ)

По-надолу са изложени някои от принципните съображения и постановки на работата в тренинга (част 1), а след тях – практическите параметри на обучението (част 2).

ЧАСТ 1 – ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО.
Замисълът на този тренинг е да предложи един цялостен, интегриран в практиката обучителен цикъл по метода Семейни Констелации. Най-съществената характеристика на това обучение може да се синтезира в максимата „Човек не се научава на това, да е водещ на този вид
работа; той израства като такъв“. С други думи, фокусът е, на първо място и в най-голяма степен, върху личния процес на всеки участник.

Настоящият тренинг е насочен както за хора, които искат да използват метода Семейни констелации в своята работа с хора, така и към тези, които нямат професионален интерес, но искат да задълбочат личната си опитност и познания в сферата на метода и да интегрират неговите принципи в собствения си живот. Това обучение е подходящо също и за тези, които вече са преминали своето формално обучение в метода, но искат да задълбочат уменията и опита си и да обогатят набора си от инструменти за работа и гледни точки.

В този курс има сериозна техническа и методологична част за усвояване, но това не е най-важната част и със сигурност по-лесната. Работата в този тренинг цели не просто да подготви на високо ниво хора, боравещи адекватно и умело с методологията на Семейните констелации, но търси да развие в тях една много по-широка основа на респект, чувствителност и
професионална етика в работата с хора въобще.

Обучителният процес в настоящия тренинг е отворен принципно за всеки, без значение от образователен ценз, професионална профилираност и предварителния опит на кандидата. Ние сме много наясно, че основните умения, принципи и нагласи в работата с този метод не се преподават в рамките на академичните дисциплини и за тях никой не е полагал изпити в университета.

Съществена част от работата в тренинга е в посоката на изясняване на ролята и позицията на водещия и въобще на позицията „помагащ“, както и етичните и професионални стандарти, свързани с тази роля. Персоналното изследване на мотивацията за това „да съм водещ“ е много важен аспект от работата в тренинга. Особената значимост, която отдаваме на този аспект идва от наблюдението, че, често, несъзнаваната мотивация на водещия е потребността
да бъде в „силна позиция“, да упражнява контрол, и не рядко самият той се нуждае от помощ, но не намира адекватен начин да я потърси.

Почти всички, предлагани до момента, професионални обучения имат фокус върху „какво да се направи“. В рамките на този тренинг ние ще насочим не по-малко внимание и към най-важното, според нас, умение в констелационната работа – просто „да бъдеш в
присъствие“, да можеш да чакаш, да чувстваш и знаеш че „неправенето“ е често много по-важно от „правенето“. Само когато притежава това качество, по време на сесия, водещият ще може да усеща кога точно е верният момент за нужната интервенция. Констелацията не се случва по шаблон, няма две еднакви работи. Само фината чувствителност за нуждите на полето може да ни води напред в правилната посока. Интервенциите са част от инструментариума, с който разполагаме, куфарчето на майстора, но няма готова рецепта за тяхното използване. В този смисъл ние сме наясно, че този тренинг не би бил привлекателен за хора, които държат във всеки момент да имат фиксирана процедура за действие. От участниците в Тренинга ще се очаква да развиват своя капацитет да толерират несигурността, “незнаенето на следващата стъпка“ и умението да останат в това състояние без страх. Берт Хелингер, авторът на метода, твърди, че именно това е стъпката, която отваря вратите към истинската магия на констелациите, а нашата цел е да запазим магията жива. Без „пътуването в неизвестното“ тази работа губи от дълбочината и силата си и се превръща в обикновено занаятчийство.

Работата с този метод , както го разбираме ние (екипът на водещите), е в много по-голяма степен въпрос на адекватна възприемчивост, чиста сърдечност, капацитет да бъдеш „в присъствие” и да оставаш свързан със себе си, умение да чакаш, смелост да интервенираш, както и огромен респект към живота, отколкото въпрос на академична подготовка, интелектуална обосновка и точна процедура на изпълнение. Теоретичната основа е важна и необходима, но не замества „живото“ чувство към реалността.

Този тренинг е основан на медитативния подход към живота и в частност –към работата. Това означава, че погледната от друга позиция, тази работа е по-малко „работа“ и повече медитация в движение и като такава извиква както във водещия, така и в участниците преживяване за центрираност и вътрешна тишина. Редовните структурирани медитации ще бъдат, също, неизменна част от процеса на обучението.

След завършване на Тренинга, участниците ще получат Сертификат за преминатото обучение, подписан от екипа водещи. Допълнителен Квалификационен сертификат, се издава след преминаване през допълнителни стъпки на практика и супервизия и когато обучаващият се покрие необходимите критерии.

Предвид факта, че метода Семейни констелации все още не е официално легитимен като психотерапевтичен подход и не е част от академичното обучение в акредитираните учебни заведения, настоящият Тренинг не може да предложи на курсистите си диплома, която да има тежестта на официална акредитация пред академичните общности.

Важно е да се знае също, че завършването на Тренинга не дава само по себе си квалификацията „психолог“ или „психотерапевт“ и не е формален заместител на академичното образование. Освен, ако вече не сте такъв, използването на горните квалификации е неправомерно и изцяло въпрос на вашата лична отговорност и етика.

2. Какви са ролите в семейството?
Първата роля, която поемаме в живота си, е на дете. Тя предполага минимална степен на отговорност и максимална степен на свобода. Като деца за нас е естествено да получаваме от другите. И това е начинът, по който израстваме и се развиваме. Колкото по-голям става човек, толкова повече нарастват отговорностите. Детето постепенно се отдалечава от родителите си, създава своя собствена връзка. Най-характерно за партньорската връзка е обменът. Балансът между даването и получаването. Когато човек създаде собствени деца, за тях той вече е в позицията на даващ. Получаваме от своите родители, споделяме със своите партньори и даваме на децата си. Енергията винаги тече от по-старото поколение към по-младото. Като река. Като водопад. Тя върви отгоре надолу, не се движи срещу течението. А забелязваме, че много често водата се опитва да тръгне нагоре и родители и деца да разменят ролите си.

ЧАСТ 2

Структура на тренинга:
Тренингът ще се състои от дванадесет модула, осем от които основни и четири допълнителни, всеки с продължителност пет пълни дни, в рамките на две години и осем месеца.
Основен водещ на тренинга ще бъде Румен Янкулов, като отделни модули ще бъдат поети от Багат Зайлхофер, Свагито Лийбермайстер и Тарика Глубин.

Формалното разделение на модулите на основни и допълнителни идва от съображението, че не всички участници имат професионален интерес към метода. За хората, които идват с идеята да работят и учат за себе си, модулите, предвидени като необходими, са осем. За тези, които имат ясни професионални интереси, като мотивация за участие в тренинга, допълнителните четири модула са неизменна част от обучението.

Дванадесетте модула на обучението включват теоретична секция (методология), лична работа, личен констелационен процес, процес-анализ, практика под супервизия (под ръководството на обучител). В началните модули, водещите тенденции в работата ни ще са към навлизане в принципните постановки, придобиване на разбиране за законите на семейната система, запознаване с ключовите инструменти на работа, наблюдаване и участие в работни сесии, водени от обучителите, както и много лична работа. С времето и напредването през модулите, работата ще се придвижва все повече към процес-анализа и констелационната практика.

Освен включените в редовните модули часове, от участниците в Обучението ще се очаква да преминат през минимум 60 часа практика в работна група (интервизия), както и да имат минимум 100 часа участие (извън модулите на Тренинга) в терапевтични групи по метода в рамките на цялото обучение (32 месеца).

Дати и място на провеждане:
Датите на началните два модула са 22-26ти октомври 2016 и 3-7ми декември 2016. Първият модул на тренинга има отворен статут ( участието в него не предполага ангажимент към следващите стъпки на обучението), след втория модул групата ще бъде вече затворена и няма да приема нови участници. Датите на следващите модули ще бъдат уточнени по време на Втория модул на тренинга и ще бъдат в максимална степен съобразени с удобството на участниците (доколкото е възможно).

Мястото, където ще стартира тренинга, е „Терра Комплекс”, близо до Разлог и Банско. Хотелът предлага отлични условия за работа и отдих.

Цена на обучението (без включени ангажименти към хотела):
всеки модул с водещ Румен Янкулов – 80 лева/ден*;
модулите, с водещи Багат Зайлхофер и Тарика Глубин – 60 евро/ден.*;
модулът, воден от Свагито Либермайстер – 75 евро/ден.*
* Независимо, че цените са обявени за ден, модулите се заплащат в пълен размер, дори при частично участие.

В някои от модулите процесът изисква присъствие от началото до края и не се допуска частично участие.

Цена на настаняване в „Терра комплекс” към настоящия момент:
двойна стая – 45 лева;
единична стая – 57 лева;
Включва нощувка, три хранения на блок маса на ден и ползване на спа центъра и два басейна, външен и вътрешен.

Депозит
В началото на модул 2 всеки участник внася 200 лв депозит, които ще му бъдат възстановени, приспаднати от цената, при заплащането на последния модул от обучението. Депозит не се дължи от участници, които заплащат авансово цялото си обучение.

Отстъпка
При предварително плащане на целия Тренинг или на значима част от него, участниците ползват отстъпка между 10% и 20%.
При индивидуално договаряне са възможни и други ценови варианти. 

Максималният брой на участници в Тренинга – 28.

Заявяване на участие – с лично писмо, при което ще ви бъде изпратен обратно Формуляр за участие и други материали, които да попълните и върнете на е-мейла.

За връзка с организаторите:
Светлана Ленева – suleneva@yahoo.com, 087 8488979

Румен Янкулов – rumen@familyconstellations.bg, 089 9134162, 088 9948825
www.familyconstellations.bg

За водещите:

Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция и Словения. През 2004 се среща с метода „Семейни Констелации“ и тази среща става вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, дихателни и биоенергетични упражнения, методи на „обратна връзка“. От 2006г. води групи, а от 2012г. и обучения по Семейни констелации в България и чужбина.

Свагито Лийбермайстер завършва психология в Мюнхен, Германия, и работи като терапевт от повече от 20 години. Специализира в широк спектър хуманистични и телесно-ориентирани терапии. От 1981 г. е с Ошо. От 1990г. Свагито обучава терапевти – предимно в Неорайхианска терапия (Ошо Пулсация), Семейни констелации, Психичен масаж, Ребалансинг, терапия и консултиране на двойката и т.н. Свагито се обучава в метода “Семейни констелации” при неговия създател Берт Хелингер и понастоящем преподава този метод, съчетавайки го с медитация. Основната идея е, че всеки терапевтичен подход помага за релаксацията на ума и по този начин се превръща в стъпка към навлизане в по-дълбока медитация. Автор е на 2 книги, издадени и на български език – Корените на Любовта и Зен -Консултиране

Тарика Глубин е магистър по Психология и от 35 години работи с хора (както индивидуално, така и в групи) в Европа, САЩ и Индия. Преди 30 години нейното търсене на себе си я среща с Ошо и чрез връзката си с него работата й се задълбочава и тя открива в нея своето призвание. От 27 години Тарика работи като Ошо-терапевт. Има богат опит в сферите на енкаунтър, първична терапия, интервенции при травма и насилие, бодиуърк, емоционало освобождаване, терапия на двойката. В допълнение към това, тя разработва метода “Transessence”, чийто замисъл е да подпомага процеса на де-идентификация от “личността” и живеене от нашата същност.

Багат Зайлхофер работи в сферата на консултирането и терапията от близо 20 години, като основният му фокус са Системните Семейни Констелации , Ериксонова хипноза, НЛП. Личният му контакт и задълбоченото изучаване на религиите на изтока, особено Тибетския будизъм и Зен са затвърдили разбирането му за дълбинната свързаност между нашата психика и измеренията на духа. В продължение на години координира дейността на Ошо Тао медитационнен център в Мюнхен. През 1995 основава Ошо Шангри Ла медитационнен център в Чехия, където живее и работи понастоящем.