Бизнес и Организационни (фирмени ) констелации
2-дневен работен семинар
с Румен Янкулов
Кога: 10 – 11 май

Максимален брой участници – 14

За информация и записване:
Румен Янкулов:
0899 134 162, 0889 94 88 25

rumen@familyconstellations.bg

Светла Ленева
087 8488979,

suleneva@yahoo.com,

Този тематичен семинар се предлага за пръв път в такъв формат. Работата в двата дни ще е фокусирана върху системните връзки в работните взаимоотношения, конкретни предизвикателства и проблемни ситуации в бизнеса, избора на бизнес партньори, отношения между различни бизнеси, връзката с парите, както и търсене на оптимални системни условия за възможността на бизнеса да расте.

Точно както семейната система има свои скрити закони и правила на функциониране, които нейните членове следват съзнателно или не, така и всеки бизнес/бизнес система/ има подобни принципи,които управляват неговата динамика. Нарушаването им ( без значение от мотивите и нашата съзнателност за тях) води до компенсаторни вътрешни движения в системата ( говорим за система дори когато се отнася за бизнес, представляван и само от един човек) , което най-често резултира в спадане на ефективността на бизнеса, отлив на клиенти, усещане за зацикляне, често – невъзможност на бизнеса дори да стартира ефективно, както и различни по характер емоционални и поведенчески затруднения ( свръхнапрежение, тревожност, апатия, конфликтност….) на работното място.

От друга страна, зад множество от бизнес /работните казуси, стоят неразрешени семейни динамики и често доброто системно разрешение не може да се получи само на нивото на работната система. При все това, личните теми ще бъдат разглеждани/засягани само със изричното съгласие/желание на участника и доколкото това е релевантно към работната ситуация.

Този уикенд е предимно насочен към собственици на бизнеси, както и хора на мениджърски длъжности, но е отворен и за всеки, който има интерес към темата.