Семейни констелации в Стара Загора
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Кога: 7 – 8 април 2012.
За информация и записване:
Йонка Пантулова:тел. 0887314476

е-мейлidpantulova@abv.bg

Евгени Урдев:0887589861
Таня Урдева:0889717598 / 0898511469