Обучителен курс за водещи по метода Семейни Констелации ( модул 2)
Кога: 6 – 9 декември 2012 (4 дни)
Къде: хотел Виталис – Пчелински минерални бани; www.hotelvitalis.com
Колко: такса за участие – 300 лева; хотел – 136 лева ( за настаняване в двойна стая – 4 дни пълен пансион; )
За информация и записване:
Румен Янкулов:
0899 134 162, 0889 94 88 25

rumen@familyconstellations.bg

Други:максимален брой участници – 24; модул само за участници с ангажимент към целия тренинг
Следва описание на практическите параметри на тренинга (част 1) , а по-надолу са изложени и някои по-общи принципи, постановки и съображения за работата в тренинга ( част 2).
Част 1
Тренингът се състои от 7 основни модула ( + 2 допълнителни, за които ще стане дума в раздела по-надолу), всеки по 3-5 дни ( включат винаги уикендите) в рамките на около 20 месеца.
Основен водещ на тренинга ще бъде Румен Янкулов, като отделни модули ще бъдат поети от Свагито Лийбермайстер, Багат Зайлхофер и Тарика Глубин ( модулът е фокусиран върху мястото, позицията и пространството на водещия и е един от 2та допълнителни модула в тренинга) .
Формалното разделение на модулите идва от съображението, че не всички участници имат професионален интерес към метода. За хората, които идват с идеята да работят и учат за себе си, модулите, които са предвидени като необходими са 7. За тези, които, имат ясни професионални интереси като мотивация за участие в тренинга, допълнителните 2 модула са неизменна част от обучението.
Единият от тези два модула ще се води от Тарика Глубин(САЩ) и ще бъде 5 дни, другият допълнителен ще се избира между модулите на Свагито Лийбермайстер ( 3 дни) и Багат Зайлхофер ( 4 дни; непознат досега като водещ в България, но човек с многогодишен обучителски опит в сферата на Семейните Констелации)
Датите на предстоящите начални модули са:
31 октомври – 4 ноевмри 2012 ( 5 дни) – водещ Румен Янкулов
6 – 9 декември 2012 ( 4 дни) – водещ Румен Янкулов
21-24 март 2013 ( 4 дни) – водещ Румен Янкулов
Датитена следващите модули ще бъдат уточнени след първия модул на тренинга и ще бъдат съобразени с удобството на участниците ( доколкото е възможно)
Мястотона провеждане на отделните части на тренинга не е окончателно фиксирано все още, като е вероятно мястото да не бъде едно и също за различните модули . За първия модул имаме резервации в хотел Виталис в Пчелински минерални бани (хотел с топъл минерален басейн близо до Костенец) – място където проведохме вече един тренинг, познаваме добре и то ни предлага добри цени и база с условия, гарантиращи гладък работен процес.
Ценатаза участие в модулите водени от Румен Янкулов е 75 лева на ден ( не включва храна и нощувки). За модулите водени от специалистите от чужбина, цената на ден от тренинга ще бъде 55 евро. В допълнение, към горните цифри, цената на базата/базите, където ще се провежда обучението ще бъде в рамките на 33-40 лева на храноден- пълен пансион. ( включва настаняване в двойна стая и 3 хранения на ден).
Заплащанетоза участие в тренинга, се извършва за модул или при предварително плащане на целия тренинг ( или значима част от него) с отстъпка 10- 20%. При индивидуално договаряне са възможни и други ценови варианти.
Максималният брой на участници в Тренинга е 24.
Заявяването за участие става с лично писмо до 27ми септември, при което ще ви бъде изпратен обратно формуляр за участие и други материали, които да попълните и върнете по е-мейла.
Част 2 – постановката и идеите, които стоят зад тренинга
Този тренинг носи своите специфики и е различен от всичко предлагано до момента на пазара у нас в сферата на този метод.
Най-съществената характеристика на този тренинг може да се синтезира в максимата „Човек не се изучава в това, да е водещ на този вид работа; той израства като такъв“. Т.е. фокусът на това обучение е на първо място и в най-голяма степен върху личния процес на всеки участник.
Тази позиция казва няколко други неща:
  • В този тренинг има сериозна техническа и методологична част за усвояване, но това не е най-важната част и със сигурност тя се научава най-лесно.
  • Работата в този тренинг цели не просто да подготви на добро ниво хора, боравещи адекватно с методологията на Семейните констелации, но търси да развие една много по-широка и базисна основа на професионална етика, чувствителност и респект в работата с хора въобще
  • Работата с този метод е в много по-голяма степен въпрос на адекватна възприемчивост, чиста сърдечност, умение да чакаш и да се отзоваваш от същността си, както и огромен респект към живота, и в много по-малка – въпрос на академична подготовка, интелектуална обосновка и точна процедура на изпълнение. теоретичната основа е важна и необходима, но не замества „живото“ чувство към реалността.
  • Обучителният процес в настоящия тренинг е отворен принципно за всеки, без значение от професионалната профилираност и предварителния опит на кандидата. Ние (водещите) сме наясно, че основните умения , принципи и нагласи заложени в работата с този метод не се преподават в рамките на академичните дисциплини и за тях никой не е полагал изпити в университета.
  • Съществена част от работата в тренинга е в посоката на изясняване на ролята и позицията на водещия и въобще на позицията „помагащ“, както и етичните и професионални норми, свързани с тази роля. Персоналното изследване на мотивацията за това “ да съм водещ“ е много важен аспект от работата в тренинга. Особената значимост, която отдаваме на този аспект идва от наблюдението, че често несъзнаваната мотивация на водещия е потребността да бъде в „силна позиция“, да упражнява контрол, а често „помагащият“ е такъв, който самият се нуждае от помощ, но не намира адекватен начин да я потърси.
  • Основен недостатък, според нас, на повечето предлагани обучения е фокусът върху „какво да се прави“. А в рамките на този тренинг също толкова внимание ще бъде обърнато ( ако не и повече) на умението просто „да бъдеш в присъствие“, да можеш да чакаш, а също и да намираш верния момент за интервенция. В този смисъл ние разбираме, че този тренинг би бил не привлекателен за хора, които държат във всеки момент да имат готова рецепта и процедура за действие. От участниците в Тренинга ще се очаква да развиват своя капацитет да толерират несигурността и “незнаенето на следващата стъпка“. Това е и според Берт Хелингер ( авторът на метода) стъпката, която отваря вратите към истинската магия на метода, и ние искаме да я запазим жива . Без „пътуването в неизвестното“ тази работа губи от дълбочината и силата си и се превръща в обикновено занаятчийство.
  • В тази работа водещият никога не възприема себе си в позицията на „краен авторитет“ . Съзнанието , че в тази работа водещият е в същото време и ученик, е съществено и внася особена красота в работата.
  • Този тренинг с основан на медитативния подход към работата. Това означава, че погледната от друга позиция, тази работа е по-малко „работа“ и повече медитация в движение и като такава извиква както у водещия, така и у участниците преживяване на центрираност и вътрешна тишина. Редовните медитации ще бъдат неизменна част от структурата на групата, както и упражненията за сензитивност и интуитивно познание.
Настоящият тренинг е насочен, както за хора, които искат да използват метода Семейни констелации в своята работа с хора, така и към тези, които нямат професионален интерес, но искат да задълбочат личната си опитност и познания в сферата на метода и да интегрират неговите принципи в собствения си живот.
Тренингът в предвиден и за хора, които не търсят да работят точно с методологията на Семейните констелации , но искат да задълбочават и развиват своята професионална позиция като цяло в работата си с хора. Най-накрая, този тренинг е уместен също и за тези, които вече са преминали своето формално обучение в метода, но искат да задълбочат уменията и опита си и да обогатят набора си от инструменти за работа.
Тренингът не може да предложи на завършилите диплома, която да има тежестта на официална акредитация пред академичните общности в България ( доколкото знаем все още никое обучение по метода не може да претендира за официален академичен статут в България, където методът Семейни Констелации не е официално легитимен като психотерапевтичен подход).
Успешното завършване на тренинга, обаче, ще гарантира компетентно ниво на работа с метода и всеки участник в края на обучението, освен сертификата си за завършване, ще получи подробна обратна връзка от водещия/водещите, както и ясни препоръки за следващи стъпки в работата си с метода.
Важно е да се знае, че завършването на Тренинга, не дава само по себе си квалификацията „психолог“ или „психотерапевт“ и не е формален заместител на академичното образование. Освен , ако вече не сте такъв, използването на горните квалификация е неправомерно и изцяло въпрос на вашата лична отговорност и етика.
Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 15 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция, Словения, Турция, Египет . През 2004 се среща с метода „Семейни Констелации“ и тази среща става вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт терапия, дихателни и биоенергетични упражнения, методи на „обратна връзка“. От 2006г. редовно води групи по Семейни Констелации в София и други градове в България.
Свагито Лийбермайстер завършва психология в Мюн­хен, Германия, и работи като терапевт от повече от 20 години. Специализира в широк спектър хуманистични и телесно-ориентирани терапии. От 1981 г. е с Ошо. От 1990г. Свагито обучава терапевти – предимно в Неорайхианска терапия (Ошо Пулсация), Семейни констелации, Психичен масаж, Ребалансинг, терапия и консултиране на двойката и т.н. Свагито се обучава в метода “Семейни констелации” при неговия създател Берт Хелингер и понастоящем преподава този метод, съчетавайки го с медитация. Основната идея е, че всеки терапевтичен подход помага за релаксацията на ума и по този начин се превръща в стъпка към навлизане в по-дълбока медитация. Автор е на 2 книги, издадени и на български език – Корените на Любовта и Зен -Консултиране
Тарика Глубин е магистър по Психология и от 35 години работи с хора (както индивидуално, така и в групи) в Европа, САЩ и Индия. Преди 30 години нейното търсене на себе си я среща с Ошо и чрез връзката си с него работата й се задълбочава и тя открива в нея своето призвание. От 27 години Тарика работи като Ошо-терапевт. Има богат опит в сферите на енкаунтър, първична терапия, интервенции при травма и насилие, бодиуърк, емоционало освобождаване, терапия на двойката. В допълнение към това, тя разработва метода “Transessence”, чийто замисъл е да подпомага процеса на де-идентификация от “личността” и живеене от нашата същност.
Багат Зайлхофер работи в сферата на консултирането и терапията от близо 20 години, като основният му фокус са Системните Семейни Констелации , Ериксонова хипноза, НЛП. Личният му контакт и задълбоченото изучаване на религиите на изтока, особено Тибетския будизъм и Зен са затвърдили разбирането му за дълбинната свързаност между нашата психика и измеренията на духа. В продължение на години координира дейността на Ошо Тао медитационнен център в Мюнхен. През 1995 основава Ошо Шангри Ла медитационнен център в Чехия, където живее и работи понастоящем.