2012
Семейни констелации във София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в Стара Загора
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във Варна
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации във Варна
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в София
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Семейни констелации в Стара Загора
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов