Преди констелацията

ФАКТИТЕ предлагат най-значимата информация в работата със семейни констелации, за разлика от традиционната терапия, където се работи основно с интерпретации, основаващи се на характерови описания, личностни характеристики и анализи на междуличностни отношения. Най-важният въпрос в  работата със Семейни Констелации е –  Какво се е случило? и Какво се случва? Има ли нещо в живота на членовете на настоящето ви семейство или на последните няколко поколения във вашето рождено семейство, което е било силно травматично, особено необичайно или пък е предизвикало значима промяна в хода на събитията след себе си?

 

Въпроси, по които да помислите и посъберете информация преди семинара или сесията:

 

А. Засягащи семейството ви на произход

Тези въпроси се отнасят за вашите братя и сестри, вашите родители и техните братя и сестри, баби и дядовци и техните братя и сестри, а също в ситуации, в които са се случили особено драматични събития (напр. смърт при раждане), може да се отнася и за ваши прабаби и прадядовци.  Тези въпроси се отнасят също и за предишни партньори на вашите родители, баби и дядовци.

 

Б. По отношение  на настоящето ви семейство

Тези въпроси се отнасят  за вашия партньор/съпруг(а), вашите деца а също и за предишни партньори (ваши и на партньора ви), както и за деца от предишни връзки (ваши и на партньора ви).
Дали някой във вашето настояще семейство или това, от което произхождате (А и Б):

 • е загубил родител(и) като дете/юноша?
 • е починал на възраст под 30г?
 • е имигрирал от друга държава? По каква причина?
 • е емигрант в друга държава? По каква причина?
 • е дете на разделени/разведени в детството му родители?
 • не е виждал или виждал много рядко (като дете) някой от своите родители?
 • е дете, което е изоставено, дадено за отглеждане (в приемно семейство или при роднини)
 • е осиновено дете?
 • е дал дете за осиновяване?
 • е бил отгледан в дом за оставени деца?
 • има полубратя или полусестри, лишени от родителски грижи (дадени за отглеждане в други семейства)?
 • Има ли в семейната ви история жена, починала при раждане? Или получила инвалидност или тежко заболяване, като следствие от раждане на дете (ваша майка, баба, прабаба или предишна жена на баща ви или дядо ви)?
 • имал(а) е трудно раждане (включително раждане с цезарово сечение) или раждане с опасност за живота на майката или детето?
 • е бил отделен от майката на много ранна възраст (напр. продължителен престой в болница)
 • е преживял силно травматично събитие по време на детството си?
 • е преживял животозастрашаващо събитие/инцидент, в който и да е етап от живота си?
 • се е самоубил(а)?
 • има опит(и) за самоубийство?
 • е бил убит; умишлено или при инцидент?
 • е убил някого (вкл. непредумишлено)?
 • е работил като военен (особено по време на война), е бил на фронта (участвал в сражения), загинал във военни действия? Отговорен за убийство на цивилни?
 • е пострадал тежко от политически режим?
 • е измъчвал/изтезавал хора (част от репресивен политически апарат)?
 • е извършил престъпление?
 • е бил лишен от свобода?
 • е бил обвинен в държавна измяна?
 • е бил в концентрационен лагер?
 • е оцелял или загинал в Холокоста или геноцид по друго време?
 • е изчезнал?
 • се е облагодетелствал в значителна степен за сметка на някой друг? Мащабни злоупотреби?
 • е бил онеправдан, тежко ощетен (напр.  измама с имоти), понесъл несправедливост?
 • е бил заклеймен, отхвърлен, забравен, третиран с презрение като „черна овца” (напр. хомосексуалист, проиграл на хазарт имане, бездомен, алкохолик и др.)
 • е извършил сексуално насилие?
 • е претърпял сексуално насилие?
 • е станал свещеник или се е замонашил(а)?
 • е изгубил състояние или е натрупал дългове/задължения, които не е могъл да посрещне; фалити?
 • е бил осмиван, омаловажаван понеже не се е оженил/омъжила?
 • е (бил) зависим (алкохол, наркотици, хазарт…)
 • е живял  впечатляващо необикновен живот?
 • е извършител на деяния срещу семейството си? (напр. предал е брат/баща си на техни врагове, убил е някой от семейството)
 • е бил голям благодетел за своето или друго семейство, в регионален или национален мащаб?
 • имал(а) е лечителски умения и ги е прилагал(а)? Знахари, чакръкчии, баячки, акушерки (баби, дули)?
 • има тежко заболяване? Хронично заболяване?
 • има физическа или умствена инвалидност/ непълноценност? Психиатрично заболяване?
 • има мъртвородено дете?
 • има аборт(и) или помятане?

ЗАБЕЛЕЖКА: Абортите и, в някои случаи, помятанията, засягат отношенията между партньорите/съпрузите и могат да имат или да нямат влияние върху другите деца. Децата не трябва да питат за аборти или помятания, като респект към достойнството и личния характер на връзката между родителите си. Когато, обаче, става дума за мъртвородено дете, другите деца е важно да знаят за него.

 • има извънбрачно дете?
 • е имал бивш(а) съпруг(а), годеник(ца) или минала много значима любовна връзка в живота си?

ЗАБЕЛЕЖКА: Децата имат правото да питат само за бивши съпрузи или годеници. За други връзки, може да се знае от семейни „истории”, но това е част от личния живот на родителите и не е в интерес на децата да се бъркат в това. Децата имат правото да знаят за други деца от предишни връзки на родителите си.

 • е дете, заченато „ин витро”?  дете, износено от сурогатна майка?
 • е оставил в банка замразени ембриони?
 • е бил донор (кръв, семенна течност, яйцеклетки, органи)?
 • е претърпял тежка операция с донорска асистенция (преливане на кръв, трансплантация на орган)?
 • му се е родило дете от донор?
 • е дете на родители от различни националности?
 • е дете на родители от враждуващи в исторически план етнически или религиозни общности?