Корените на любовта
„Корените на любовта“ – практическо ръководство по Семейни Констелации, автор – Свагито Лийбермайстер (Германия)
За поръчки:
Румен Янкулов
088 994 88 25, 089 913 41 62
rumen@familyconstellations.com

Книгата можете да намерите също и в книжарница „Нова Епоха“ – ул. Шести Септември 28, София