Често задавани въпроси

Трябва ли моят(а) съпруг(а)/партньор също да присъства на констелацията?
Не, можеш да направиш Семейна Констелация както със, така и без без фактическото присъствие на партньора си. Понеже става дума за метод, работещ със система от представители, тези, които липсват, ще бъдат представени от членове на групата.

Родителите ми са починали. Мога ли, въпреки това, да направя Семейна Констелация?
Със сигурност. Работата със семейните констелации работи на подсъзнателно ниво. Можем също така да кажем, че този метод работи на нивото на душата ни. Тези, които са починали са част от семейната динамика и влияят на останалите. Както и всички останали липсващи членове на семейството, те ще бъдат представени от членове на групата.

Аз съм работил(а) върху множество проблеми/теми в семейството си. Какво могат да ми дадат Семейните констелации?
Можеш да използваш Семейните Констелации като инструмент да разгледаш най-различни аспекти на живота си – работната си ситуация, физическото/здравословното си състояние, връзката си с парите, а също – емоционални и личностни характеристики като: инат, ревност, гняв, тревога, арогантност.


Аз съм осиновен и дори не знам нищо за родителите си. Могат ли Семейните Констелации да ми помогнат?

Абсолютно! Семейните Констелации помогнат да се свържеш с човека, който си и с твоите корени. Множество осиновени са участвали в такива семинари/сесии и мнозина са споделили за положителни животопроменящи резултати.

Дали семейните констелации се занимават специално с темите на хомосексуалните?
Без значение каква е ориентацията ни, ние всички принадлежим към семейство, без значение дали имаме или нямаме добра връзка с него. В добавка, Семейните Констелации ще ви помогнат да погледнете в модела си на връзка, както би го направила и за всеки друг. Семейните Констелации за отворени по еднакъв начин за всички хора.

Аз имам зависимост към наркотици и алкохол. Може ли да присъствам и да работя?
Да, но със сигурност трябва да си трезв(а) в рамките на деня.

Какво подкрепа може да се предложи след участие в семинар/сесия? Какви могат да бъдат следващи стъпки?
Може да се продължи с участие в други семинари ( когато е уместно), може да се запише и индивидуална сесия.


Участието в група наистина ме напряга много, възможно ли е да се работи тази работа частно ( индивидуално)?

Да, възможно е да направи начална лична сесия и от там ( евентуално) да се отиде към групова работа. Почти всеки е нервен, когато поставя своя тема в групата. Групите, обаче, са много подкрепящи и поддържат строго споразумение за конфиденциалност. Също, в контекста на групата са възможни неща, които са много трудно постижими в работа на четири очи.


Моята 16 година дъщеря има множество проблеми. Може ли да я запиша в групата?

Това не е добра идея. Минималната възраст за участие в този вид работа е 18 години. Семинарите по Семейни Констелации са обикновено емоционално интензивни и изискват прекалено много от едно дете или тийнейджър и особено, ако родителя/ите присъстват. Когато става дума за дете с ясно изразени проблеми, моето предпочитание е един или и двамата родители да посетят събитието, ВМЕСТО детето. Чрез родителите най-добре може да се види/стигне до динамиката, довела до проблематичността у детето и съответно чрез родителите може да се получи добро разрешение за детото.


Аз съм бременна. Дали е ОК да участвам в семинара?

По-добре – не през първите 3 месеца, след това е ок, като изисква предпазливост.

Могат ли семейните констелации да си използват за да се погледне към сериозно заболяване?
Да, със сигурност. Работата с този метод често показва че множество заболявания са директно свързани с динамиката в семейството и проблеми вътре в семейството. Въпреки, че не обещава оздравяване, констелацията е много вероятно да разкрие доста по отношение на емоционалните стресогенни фактори зад заболяването. Оздравяването е много индивидуален процес и често включва множество аспекти от живота на човека.

Аз имам много теми за разглеждане. Просто не знам откъде да започна. Можеш ли да предложиш нещо?
Всяко измерение на дискомфорт, трудност, напрежение, объркване или дори безпомощност е добра изходна точка за поставяне на тема. Добър ориентир е въпросът „Кое е най-важното нещо в живота ми, за което ми трябва решение в този момент?”. Може да има няколко такива изходни/опорни точки и няколко възможни значими теми. Въпрос на личен избор е от коя да се започне. Това, което е особено важно, обаче, е в темата да има енергия, да е нещо, което е далеч не само интелектуален въпрос – от любопитство или любознателност. Това, което дава особена дълбочина и сила на тази работа е нашата въвлеченост в темата, която поставяме; емоционалната и екзистенциална значимост ( в ЛИЧЕН план) на това, което искаме да видим.

Аз съм шеф на голяма компания и имам нужда да придобия повече яснота какво се случва с фирмата ми. Могат ли Семейните констелации да помогнат?
Определено! Семейните констелации не се фокусират само върху семейни и здравословни теми. Множество бизнес хора намират добри решения в службата си, използвайки формата на този метод.

От колко констелации има нужда човек?

Не много. Ако човек има набор от теми за разглеждане, може е правилно да участва няколко пъти, понеже не е добре/полезно да се прави прекалено много наведнъж. Това, всъщност, може да забави процеса. Констелацията има нужда от време за да ес интегрира в живота на човек. Работата на душата, която се е задвижва само с една констелация, може да продължи до 2 години. След време, може друга тема да излезе. Както и при други видове работа, когато се радвижват пластовете, често изскачат неочаквани теми.

Но сме забелязали, че на много хора им харесва да се връщат за участие в група, понеже чувстват, че емоционалната и духовна полза за тях расте. Често те занасят своите прозрения в контакта си с други хора и ползата засяга по-широк кръг от хора.

Мога ли да направя констелация за проблема на някой друг?

Ако сте загрижени за ваше дете или друг член на семейството, който е сериозно болен – позволено е да поставите тема за това ( ако не става дума за дете, е необходимо да имате изричното съгласие на човека за който ще работите).

Във всеки друг случай Семейните Констелации гледат към това, което Душата позволява. Човек, който поставя своя собствена тема, всъщност дава позволение на динамиката да бъде разкрита/показана. Дори, когато човек работи назад през поколенията, тази работа много внимава да не натиска нищо, а само да позволява неща да се разкриват, когато им е дошло времето. С други хора, които са ви близки, поставете темата през призмата на собствените ви трудности с тях и по този начин, гледайте към аспектите на техните „семейни заплитания” по начина, по който това ви се отравява на вас.

А ако просто ми е трудно да направя нещо такова в група?

Ще видите че тези групи създават чувство за дълбоко разбиране и топлина между хората. Когато виждаме и осъзнаваме че нашите проблеми всъщност не са лично наши, но част от споделената съдба на човечеството. Няма такова нещо като лична невроза или нещо такова.Истината е че всички ние си носим товарите един на друг, а в същността на всичко това е нещо много реално, което е произвело своите въздействия и върху другите. Тогава ни се дава преживяването и разбирането, че през симптомите си, ние носим историята на своето семейство и тогава не остава никакво място за срам, вина и обвинение. Ние се събираме заедно за да споделим помежду си, чрез опита си, какво означава да живееш на тази земя.

Също така,съвсем практически погледнато, има начини да се запознаеш с метода и да навлезеш в него бавно и предпазливо. Просто в началото можеш да избереш да участваш като наблюдател. Ти пак даваш цялото си внимание/присъствие на групата, но избираш на този етап да не поставяш самия ти тема. И винаги можеш да си промениш решението.