За водещите

Румен Янкулов

Завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и от над 25 години работи с индивидуална и групова психотерапия и консултиране.

Основният му интерес са нетрадиционните методи за личностово израстване, там където терапията се среща с медитацията.

Водил е себепознавателни и терапевтични групи в България, Турция, Швеция, Словения, Египет, САЩ, Гърция.

Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, Работа с вътрешното дете, дихателни и биоенергетични упражнения, и най-вече сърцето и интуицията си. От 2006г. фасилитира групи по Семейни Констелации в София и други градове в България.

От 2012г. е водещ и координатор на обучителни програми по Метода.

Лора Николова – Prateeksha

Среща метода Семейни констелации по Берт Хелингер през 2004г в пет дневен интензив, а самият Хелингер през 2011г. във воден от него тридневен семинар.

Завършва Първи обучителен тренинг за Семейни констелации – 2012 г.–2014 г., от школата на Румен Янкулов (със Свагито Лийбермайстер, Багат Зайлхофер и Тарика Глубин).
Има обучения с Свагито Лийбермайстер, Багат Зайлхофер, Виктория Шнабел Снее, Шавасти, Франческа Боринг, Прафул Сарачино, Бертолд Улсамер и др.
Част от асистентските екипи на няколко тренинга в България и чужбина повече от 19 г.;

• Водещ на Семейни констелации от края на 2015г.

• Водещ на процеса – Праймъл – Работа с вътрешното дете – 2018 г.;

• Обучена в модалност – Арт терапия – 2019 г.;

• Водещ на процеса – WHO IS IN – Awareness Intensive Retreat – Интензивно себеосъзнаване, тренинг с Ganga Cording и Jivan Sunder, 2021 г. – 2022 г., асистира интензивно в процеса през последните 10 г. в България и чужбина;

• Обучава се за практик – SEP, SE – Somatic Experiencing by Peter Levin – Соматично преживяване за работа с травмите по Питър Левин – Тренинг 2022 г.- 2025 г. Води индивидуални сесии под супервизия.

Има над 23 годишен интензивен личен опит с редица медитативни и терапевтични методи след като от 2001 г. стават част от живота и.

Динка Колева

Завършва Първия обучителен тренинг в метода Семейни констелации към Школата на Румен Янкулов, след 4-ри годишен период на обучение и от 2017 година води свои терапевтични групи с Метода.

Преминала е и 7-годишно обучение във Фамилна психотерапия. Притежава квалификации и опит и в области като детско здравеопазване, социална педагогика и мениджмънт.

Редовно надгражда своите знания и умения чрез специализирани обучения в сфера на психотерапията, и в групи за личностно и духовно развитие. Осъществява: Индивидуални и семейни консултативни сесии и Терапевтични групи с различна насоченост.

Практиката и е в гр. Стара Загора.

Богомила – Сандия

Богомила-Сандия е част от Първи Констелационен Тренинг към Школата на Румен Янкулов.

Индивидуалната си практика започва през 2016 г и оттогава организира ежемесечно групи по Семейни Констелации.

Също така дава лични терапевтични сесии, в които съчетава различни методи – работа с вътрешното дете, гещалт техники, констелационни подходи, енергийна психология и др. Паралелно с това се занимава с музика и издаване на изцяло авторските си проекти.

Веселина Калчева

За пръв път се „докоснах” до метода „Семейни констелации” през април 2015 година, от 2016 г. започнах обучението си в школата на Румен Янкулов. Първата ми редовна група проведох през есента на 2019 г.

Обучавала съм се и продължавам да се уча на метода „Семейни констелации” от Свагито Либермайстер, Багат Зайлхофер, Франческа Мейсън Боринг.

Имам участие и личен опит в констелационни групи на Гуни Бакса, Ян Якоб Стам, Таня Мейбърн, Шавасти, Елена Веселаго, д-р Мануел Лерида Декер, Прафул Сарачино; участие и личен опит в работа с травми с д-р Габор Мате, д-р Питър Левин, Тарика Глубин; участие и личен опит в първична терапия с Премарта и Сваруп, арт терапия в БААТ, НЛП и Травма Констелации с Багат Зайлхофер; участие и личен опит в няколко психотерапиевтични школи, сред които: неорайхианска, когнитивно-поведенческа, психодинамична психотерапия, хипнотерапия, психодрама, гещалт терапия.

Людмил Стефанов

Людмил Стефанов е психолог, психотерапевт и групов водещ с 30 годишен опит. Започва професионалния си път като училищен психолог, а от 1998 година е изцяло на свободна практика.

От 2012 година е дълбоко свързан с метода Семейни констелации.Завършва успешно в школата на Румен Янкулов, като същевременно се самообразова и обучава. Философията на метода става един от основните фундаменти в неговата индивидуална работа с хора.

Води редовни съботнонеделни терапевтични групи. Обучава професионалисти по своя програма: „Методът семейни констелации в служба на хората от помагащите професии“. Негови теми, базирани на учението на Берт Хелингер, са одобрени и включени в сайта на МОН за квалификация на българските учители.

Автор е и на книгата ,“Социална работа по законите на семейната система“, където описва опита си в прилагането на метода в социалната сфера.

Тотка Янкулова

За първи път вкусих констелационната работа през 2009 г., а през 2015 г. станах студент във Втори обучителен курс по метода Семейни констелации, воден от Румен Янкулов и неговите учители. От началото на 2016 г. животът ми е изцяло посветен на констелационната работа. Тогава започна моят път и като асистент, във всички тренинги, които Румен Янкулов води в Турция и у нас. От 2017 г. и до сега съм част от организацията и присъствам във всички следващи Тренинги и допълнителни събития с гост-водещи, които Школата ни организира. От 2019г. всеки месец водя по една или две констелационни уикенд групи. От близо десет години, през страницата ми във Фейсбук разпространявам информация, посветена на Метода. За първите пет години от практиката ми имам проведени над хиляда констелационни сесии за 180 дни работа в група.

Валентин Новаков

Завършил е тренинги за водене на медитации на Ошо, медитативна Терапия Не-ум на Ошо, себеизследване с карти Таро и церемонии с шамански практики.

През 2019 година завършва тренинг по Семейни констелации, в който се учи от Румен Янкулов, Свагито Либермайстер, Багат Зайлхофер, Тарика Глубин, Виктория Шнабл – Сне, Франческа Мейсън – Боринг. От 2022 година има практика със Семейни констелации.

Интересите му включват още: изобразителни изкуства и тяхното съчетаване с медитация; митология и изследване на сънищата; музика и екстатични танци като начин за навлизане в алтернативни състояния на съзнанието. Той използва тези методи за себеопознаване и лекуване както самостоятелно, така и в различни комбинации.Води групови и индивидуални сесии – присъствени, а също и онлайн.

Емил Стратев

Емил Стратев е завършил тренинг 3 за водещи по метода Семейни Констелации. Има над 2500 часа опит във воденето и участието в констелационни групи.

Води групи в София, Варна, Пловдив, Стара Загора и Триград.

Преминал е през много обучения и семинари за психология, личностно и духовно развитие.
Някои от тях са:

• курс за Арттерапия при Елица Великова
• курс “Треньор по групово-динамичен тренинг и експерт по организационно развитие“ при Ивайло Илиев
• Десетки семинари Инсайт като участник и асистент, като е завършил Инсайт 1, 2, 3 и 4, както и Инсайт Мастър клас.
• В момента завършва бакалавър Психология в Нов български университет.

Редовно пише публикации свързани със семейните констелации, психологията и личностното развитие.

Нашите стажанти

Есмералда Иванова

Eсмералда Иванова е филолог по образование.

През 2012 г. се записва в I-ви тренинг за обучение по метода.

Допълнителни семинари за личностно развитие: “Primal”, “Работа с травми” при Свагито, “Изкуството на умирането” и “Движение на душата” при Багат, “Сатори” при Ганга, “С всички, с които съм свързан” с Франческа, “Дори да ми струва живота” с Хауснер, Шавасти и др.

Понастоящем води групи за практика като част от финалното и сертифициране към Школата на Румен Янкулов.

Мартино Чиликов

Мартино Чиликов е компютърен инженер по образование.

Пътешественик с дългогодишен опит в лечебните практики и мистични школи на Индия, Тайланд, о.Бали, Авсралия и Перу.

Познава и работи с метода от 2010г., като през 2013г се записва в II-ри обучителен тренинг.

Допълнителни семинари за личностно развитие : “Childhood &Sexual Deconditioning” с Премарта и Сваруп, „Изкуството на умирането “ и „Травма Констелации“ с Багат Зейлхофер, „Сатори“ с Ганга.

Понастоящем води групи за практика като част от финалното му сертифициране към Школата на Румен Янкулов.

Елена Алтимирска

Елена Алтимирска е д-р по организационна психология, предприемач, дългогодишен обучител, коуч и преподавател в сферата на бизнес психологията.

През 2023 г. завършва Пети тренинг по семейни констелации в Школата на Румен Янкулов и понастоящем води групи за практика като част от финалното и сертифициране.

Практикува основно бизнес констелации (по теми като кариерно развитие, предприемачество, взаимоотношения в работна среда и др.).

Лилия Бойчева

Лилия Бойчева среща за пръв път метода „Семейни констелации“ през 2015 г., а през 2023 г. завършва тригодишен тренинг в школата на Румен Янкулов (Тренинг 5).

Към момента води групи за практика като част от последната стъпка за сертифициране към Школата.

Данислав Шейтанов

С метода „Семейни констелации“ се среща през 2017 г.

В периода 2020-2023 г завършва обучителен тренинг в школата на Румен Янкулов.

Понастоящем води групи за практика, като финален етап от сертифицирането му.

Ана Бъчварова

Ана Бъчварова завършва Пети обучителен тренинг по метода Семейни констелации през 2023 година.

Рекламист по образование, като от ранна възраст се интересува от различни методи и практики за личностно и духовно израстване като йога, медитация, енергийна работа, психология.

Води групи за практика по метода от края на 2023 година, в София.

Ирина Велева

Започнах обучението си по Семейни констелации през 2018 година в Четвъртия тренинг за фасилитатори при Румен Янкулов и завърших с Пети тренинг през 2023.

Сега водя групи за практика като част от процеса ми по сетифициране като фасилитатор.

Труд, изкуство, медитация и мистерия за мен се срещат за доброто на живота и човека в тази работа.

Гост водещи

Свагито Либермайстер

Свагито завършва психология в Мюн­хен, Германия, и работи като терапевт от повече от 20 години. Специализира в широк спектър хуманистични и телесно-ориентирани терапии.

От 1990г. Свагито обучава терапевти – предимно в Неорайхианска терапия (Ошо Пулсация), Семейни констелации, Психичен масаж, Ребалансинг, терапия и консултиране на двойката и т.н.

Свагито обучава терпевти – в Групова динамика. Свагито се обучава в метода “Семейни констелации” при неговия създател Берт Хелингер и понастоящем преподава този метод, съчетавайки го с медитация.

От дълги години е водещ в обучителните Тренинги по Семейни констелации, организирани от Румен Янкулов.

Багат Зайлхофер

Багат Зайлхофер работи в сферата на консултирането и терапията от близо 20 години, като основният му фокус са Системните Семейни Констелации , Ериксонова хипноза, НЛП.

Личният му контакт и задълбоченото изучаване на религиите на изтока, особено Тибетския будизъм и Зен са затвърдили разбирането му за дълбинната свързаност между нашата психика и измеренията на духа.

В продължение на години координира дейността на Ошо Тао медитационнен център в Мюнхен. През 1995 основава Ошо Шангри Ла медитационнен център в Чехия, където живее и работи понастоящем.

Багат води модули в обучителните Тренинги по Семейни констелации, организирани от Румен Янкулов.

Тарика Глубин

Тарика Глубин е магистър по Психология и от 35 години работи с хора (както индивидуално, така и в групи) в Европа, САЩ и Индия. Преди 30 години нейното търсене на себе си я среща с Ошо и чрез връзката си с него работата й се задълбочава и тя открива в нея своето призвание.

От 27 години Тарика работи като Ошо-терапевт. Има богат опит в сферите на енкаунтър, първична терапия, интервенции при травма и насилие, бодиуърк, емоционало освобождаване, терапия на двойката. В допълнение към това, тя разработва метода “Transessence”, чийто замисъл е да подпомага процеса на де-идентификация от “личността”.

Тарика води модули в обучителните Тренинги по Семейни констелации, организирани от Румен Янкулов.

Шавасти (Джон Л. Пейн)

Шавасти има 19-годишен опит с фасилитиране на Семейни констелации. Също така е известен като авторът Джон Л. Пейн и е автор на “Изцелението на индивиди, семейства и нации”, “Езикът на душата”, “Присъствието на душата”, “Учения от пробудено сърце” и “Да прегърнеш силата на истината”, всички публикувани чрез Findhorn Press в САЩ и Великобритания. Той е фасилитирал повече от 450 семинара на 6 континента и е провел над 6500 частни сесии, като най-голямата част от богатия му опит е придобит в Южна Африка.

Този опит включва Семейни констелации с Берт Хелингер, Био-енергетика, НЛП, обучение в школата за лечебни практики на Барбара Бренън, работа с Шамански практики при Патриша The White Buffalo, инициации в Сангома традицията на Африка, както и Зен практики в будистки манастири.

От 2024 г. е част от екипа водещи в обучителните тренинги по метода Семейни констелации, организирани от Румен Янкулов.

Ганга Кординг

Ганга е основател и директор на Академията за Осъзнаване и Творческо Изразяване.
Тя е старши обучител в тренингите по Интензивно Осъзнаване („Кой е вътре” и „Сатори”).

Ганга води групи по Интензивно Осъзнаване из целия свят от 40 години. Има магистърска степен по психология и е работила като изследовател и клиничен психолог с деца и подрастващи.

Въпреки че, понастоящем, нейният основен фокус са процесите за Интензивно Осъзнаване, тя също така фасилитира тихи медитации в стила на източните традиции като Випасана, Зазен, Кьол Че.

Някои от любимите й хобита са китайска калиграфия, клоунада и градинарство. В своите групи, тя често използва тези творчески подходи като начин да покани себе си и другите да израстват в спонтанността, радостта и свързаността с истината си.