За метода
“Семейни констелации“ e съвременен групов терапевтичен метод, особено ефективен в разкриването на несъзнаваните механизми, които управляват динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част. Работата с този метод ни води отвъд обичайните представи, за това „как стоят нещата”, кое е правилно и кое -не, показва ни връзки и закономерности, които не са част от ежедневния ни стереотид на възприятие и мислене, и най-вече – колко силно сме свързани със съдбата на определени хора и по начини, за които дори не сме и предполагали.
Като системен подход, Семейни констелации разглежда индивида не като отделна единица, а като част от по-голямото цяло – фамилната система. Индивидуалните ни действия, чувствата и нагласите ни биват видени и осмислени в контекста на групата към която принадлежим, тъй като всеки е част от дадено семейство, има точно определено място и поема определени роли в семейния контекст. Опитът показва, че всички негови членове, включително тези, които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в динамиката на фамилната система и влияят на другите членове. По подобен начин, поради потребността от вътрешен баланс на системата, подтиснатите емоции на хора от предишни поколения в семейството, също присъстват и често се поемат от хора в следващите генерации. И естествено, всичко това се случва, без съзнателно да го търсим.
Начинът за „осветляване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците пресъздава констелацията на своето семейство с помощта на други членове на групата. Често енергийното поле на семейството показва неща, за които никой не си е давал сметка. Изследването на семейната структура и връзките между членовете на семейството по този начин помага за виждането и осъзнаването на корените на тежки или хронични проблемни ситуации в живота ни, а решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят дълбока релаксация, идваща от възвръщането на естествения баланс в цялата система. Опитът ни показва, че когато се зачита определеният вътрешен ред и негласните закони, управляващи фамилната система, тогава любовта между членовете на семейството тече свободно.
Какви теми могат да бъдат разглеждани чрез този метод:
 • отношения с деца и родители
 • партньорски отношения
 • трудности от личностен характер ( тревога, обърканост, страх, депресия, др.)
 • хронични здравословни проблеми
 • работни отношения
 • правене на избори, взимане на важни решения
Какво получават хората чрез този метод:
 • яснота
 • посока и импулс за движение във вярната за тях посока
 • задълбочена връзка със себе си
 • свързаност с ресурсите на семейната система
 • чувство че са си на мястото, усещане за лекота и сила
 • отвореност към алтернативни решения, доверие в себе си
Семейите Констелации са терапевтичен метод, но и много повече от това. Тази работа отива далеч отвъд техническите прийоми и професионални интервенции, тя предполага дълбока интуитивна свързаност с реалността на всяка фамилна система.

„Не спира да ме изненадва силата и мащабността на въздействието на тази работа. За мен Семейните Констелации са не просто най-мощната терапия с която съм се срещал, те са път към едно далеч по-осъзнато живеене, път на индивидуално израстване”
Румен Янкулов