За автора
Берт Хелингер се счита от мнозина за най-иновативния, провакативен и ефективен психотерапевт на Европа в наши дни. Той е и автор на множество бест-селъри на съвременната психотерапия.
Роден в Германия, описван като краен емпирист, Хелингер назовава факторите, оказали най силно влияние върху живота и по-късната му работа. На първо място, той посочва дома от своето детство и родителите си, чиято особена вяра го имунизирала срещу приемането на вярванията на националсоциализма на Хитлер. Поради неговото редовно отсъствие от „необходимите и важни” срещи на „Младежката Организация” на Хитлер и участието му в нелегалната по онова време

Католическа младежка организация, в крайна сметка той бил заведен от Гестапо като „заподозрян, че е враг на народа ”. Съдбата се е случила така, че спасението му от Гестапо е станало възможно чрез неговото извикване в армията. На 17години той става войник, преживява реалността на сраженията, пленничеството, поражението и живота на затворник във военен лагер в Белгия.

Второто особено значимо влияние в живота му, несъмнено, е желанието му да стане свещенник. На 20годишна възраст, той се въвлича в Католическа служба и започва дълъг процес на пречистване на тялото, ума и духа в тишина, изучаване, съзерцание и медитация. Той заминава за Южна Африка, където прекарва 16 години като ръководи голямо училище, преподава и служи като мисионер в същото време. Този процес на излизане от една култура и дълго живеене в друга, изостря съзнанието му за относителността на множество културални стойности.

Участието на Хелингер в общоцърковен междуетнически тренинг по Групова Динамика, воден от Англиканската църква, е друг мащабен фактор в живота му. Тук той вижда начин на работа с групи, в който се цени диалога и личния човешки опит.

Решението на Хелингер да напусне религиозния орден, който той следва 25 години, идва с осъзнаването, че да бъде свещеник вече не е адекватен израз на неговото вътрешно израстване.
Психотерaпията идват като следващата важна стъпка по пътя му. Редица терпевтични школи слагат отпечатък на неговата работа, в добавка към феноменологичната/диалогична ориентация на групово-динамичния тренинг при Англиканците, към преживяването му за изначалната потребност на хората да са свързани с природните сили, което намира при зулусите, към психоанализата, която учи във Виена и телесно ориентираната терапия, която усвоява в Америка.

Той се обучава в Семейна терапия при при Рут Макледън и Лесли Кадис, отива да работи с Милтън Ериксон, развива интереса си към Гещалт терапията и Транзакционния анализ. Тези, които са запознати с различните психотерапевтични школи, ще разпознаят в създения от него метод ( Семейни Констелации) един уникален синтез на разнородни елементи. С интегрирането на мощни психотерапевтични походи и други парадигми, Хелингер създава един уникално въздействащ лечебен подход.

Берт безспорно е научил конкретни инструменти от множество различни източници, но открояващата се сила на неговата работа идва от полираното му умение да слуша авторитета на собствената си душа. Това не е гарантирана техника, по–скоро това е „единствената защита, която имаме срещу изкушението да следваме фалшив авторитет”, според Хелингер. Да видиш кое е обратното на сляпото приемане на това, което е казано, без значение от кого, е най-тънката струна на тази, често трудна, но въздействаща, както в индивидуален план, така и върху по-големи групи и общности хора, лечебна работа.

Семейните Констелации, които стават крайъгълния камък в работата на Хелингер, както и наблюденията му на системните „заплитания” и техните разрешения, са докоснали и докосват живота на хиляди хора и са променили начина по който, много специалисти в сферата на помагащите професии гледат на своята работа и прилагат своите умения.
Хелингер е автор на 64 книги, преведени на повече от 25 езика. Работата му е документирана на множество CD и DVD.