СЕДМИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ ⚘ Модул 1

ЧАСТ 1 – Рамка и практически параметри на Обучението

Структура на Тренинга:

Това е седмият ни пореден базисен обучителен курс по Метода, след тези, стартирали през 2012та, 2014та, 2016та, 2018та, 2020та и 2022ра година.

Към базисната структура на предишните обучителни курсове са добавени още два редовни модула (общо 14), както и програма за допълнителна ресурсна работа за подпомагане на участниците в личния им процес в периодите между модулите.

Общата продължителност на Тренинга е три години (36 месеца).

Всеки редовен модул от програмата е резидентен и, без последния, с продължителност пет пълни дни. Модул 14 е шестдневен.
Основен водещ на Тренинга е Румен Янкулов, като отделни модули, както във всеки от предшестващите тренинги, се водят от Багат Зайлхофер, Свагито Лийбермайстер и Тарика Глубин.

От настоящето издание на Тренинга към екипа на водещите се присъединява и Шавасти Бебеагуа (Джон Пейн) – констелатор и терапевт с дългогодишен опит и в сферата на шаманизма и енергийната работа, автор на две книги (неиздавани досега на български).

Четиринадесетте модула на Обучението включват теоретична секция (методология), личен себепознавателен, терапевтичен и констелационен процес, процес-анализ, практика под супервизия (под ръководството на обучител), медитационна практика.

В началните модули, основните посоки на работата ни са:
– навлизане в принципните постановки, придобиване на разбиране за законите на семейната система
– запознаване с ключовите инструменти на работа,
– наблюдаване и участие в работни сесии, водени от обучителите,
– ясен фокус върху личния процес на участниците.
С времето и напредването през модулите, работата се придвижва все повече към констелационната практика и процес-анализа.

Освен включените в редовните модули часове, от участниците в Тренинга ще се очаква в рамките на цялото обучение (36 месеца) да преминат през минимум 120 часа практика в работна група (интервизия), както и да имат минимум 100 часа участие (извън модулите на Тренинга) в терапевтични групи по метода, водени от констелатори от Школата ни.

Включването в новия тренинг ще бъде предхождано от участие в предварителен/подготвителен тридневен, нерезидентен модул, чийто основни цели са:
– да запознае кандидат-участниците с методиките на работа в Тренинга,
– да стимулира себепознавателния процес
– да повдигне важните въпроси, касаещи специфичните нужди, търсения и аспирации на всеки отделен участник според конкретиката на неговите/нейните заявки и възможности.
– да срещне очакванията на двете страни

Подготвителният модул ще включва всички основни елементи на редовните модули:
– Начална методологична част с уместната за случая теоретична обосновка,
– Системна констелационна практика по лични казуси,
– Партньорски упражнения за собствен опит и обратна връзка,
– Работа в малки групи с методически задания,
– Споделяне от личен опит,
– Водени медитации и активни медитационни практки,
– Лично събеседване/интервю с доверен опитен асистент (и участник в предишен тренинг),
– Време за въпроси и изясняване на работни постановки.

Такъв подготвителен (нулев) модул е планиран за 26ти-28ми юли 2024г., а при невъзможност за включване в него, ще предложим алтернативни дати в края на месец август.

Подробности за нулевия модул през юли (възможно е местата вече да са изчерпани) можете да намерите тук.

Подробности за нулевия модул през август можете да намерите тук.

Местата за участие в обучителния курс са ограничени (и намалени спрямо предишното издание) и не можем да гарантираме място в тренинга на всички, заявили начален интерес. Окончателното потвърждение за място в обучението ще бъде дадено в началото на септември 2024, след съгласуването на заявките в екипа на водещите.

ღ ღ ღ

Датите на началните два редовни модула, водени от Румен Янкулов, са:

ღ Модул 1 – 16ти-20ти октомври 2024г. и

ღ Модул 2 – 11ти-15ти януари 2025г.

Датите на следващите няколко модула ще бъдат уточнени по време на първия редовен модул на Тренинга, с цел да бъдат в максимална степен съобразени с удобството и на участниците. Тук излагаме ориентировъчна схема на модулите за периода на обучителния курс:

Модул 3 – април 2025г., водещ – Румен,

Модул 4 – юни 2025г., водещ – Тарика,

Модул 5 – началото на септември 2025г., водещ – Румен,

Модул 6 – края на октомври 2025г., водещ – Шавасти,

Модул 7 – декември 2025г., водещ – Свагито,

Модул 8 – февруари 2026г., водещ – Румен,

Модул 9 – април 2026г., водещ – Шавасти,

Модул 10 – юни 2026г., водещ – Багат,

Модул 11 – септември 2026г., водещ – Румен,

Модул 12 – ноември/декември 2026г., водещ – Свагито,

Модул 13 – април 2027г., водещ – Румен,

Модул 14 – септември 2027г., водещ – Румен; продължителност на модула – 6 дни.

Мястото, където ще се провеждат модулите, е хотел „Каменград” в Панагюрище. Хотелът предлага отлични условия за работа и отдих.

Цена на обучението (без включени ангажименти към хотела):

• модули с водещ Румен Янкулов – 150 лева/ден*;

• модули с водещи Багат Зайлхофер, Тарика Глубин и Шавасти – 85 евро/ден.*;

• модули, водени от Свагито Лийбермайстер – 90 евро/ден.*

* Независимо че цените са обявени за ден, модулите се заплащат в пълен размер, дори при частично участие.

В някои от модулите процесът изисква присъствие от началото до края и не се допуска частично участие.

Ориентировъчни цени за настаняване в хотел „Каменград”, Панагюрище:

• за двойно настаняване – 125 лева;

• за единично настаняване – 150 лева;

Включва нощувка, три хранения на блок маса на ден и ползване на спа центъра и два басейна, външен и вътрешен.

Депозит

В началото на първите два редовни модула всеки участник, освен таксата за участие в модула, внася и по 250 лева депозит, който се приспада от цената при заплащането на последния (14ти) модул от обучението.
Депозит не се дължи от участници, които заплащат авансово цялото си обучение или по-голямата част от него.

Отстъпка

При предварително плащане на целия Тренинг или на значима част от него, участниците ползват отстъпка между 12% и 20%.

При индивидуално договаряне са възможни и други ценови варианти.

Максимален брой участници в Тренинга – 48.

Заявяване на участие – с лично писмо, след което ще ви бъдат изпратени обратно Формуляр за участие и други материали, които да попълните и върнете на мейла, до десет дни преди подготвителния модул.

ღ ღ ღ

ЧАСТ 2 – ЗАМИСЪЛ, ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Настоящият обучителен курс е многомерен процес, изграден върху принципа „учене чрез преживяване“ и надграден върху опита ни с вече шест предходни обучителни програми по Метода. Предлага преработена и актуализирана, спрямо нуждите на участниците, гъвкава структура, интерактивен стил на работа, както и ясно дефиниран и практически издържан подход на респект към психотерапевтичната етика.

Екипът водещи е съставен от професионалисти с дългогодишен опит в областта на семейните констелации и разнородни терапевтични модалности.

Настоящият тренинг е насочен както за хора, които искат да използват метода Семейни констелации в своята работа с хора, така и към тези, които нямат професионален интерес, но искат да задълбочат личната си опитност и разбиране в сферата на метода и да интегрират неговите принципи в живота си. Това обучение е подходящо също и за тези, които вече са преминали своето формално обучение в метода, но искат да задълбочат уменията и опита си и да обогатят набора си от инструменти за работа и гледни точки.

Замисълът на този тренинг е да предложи един цялостен, интегриран в практиката, обучителен цикъл по метода Семейни Констелации. Най-съществената характеристика на това обучение може да се синтезира в максимата „Човек не се научава на това, да е водещ на този вид работа; той израства като такъв“. С други думи, фокусът е, на първо място и в най-голяма степен, върху личния процес на всеки участник.

В този тренинг на участниците предстои да усвоят сериозни технически и методологични умения за боравене с Метода. Това, обаче, не е най-важната част и, със сигурност, е по-лесната. Целта на това обучение е, не просто да подготви на високо ниво хора, служещи си адекватно и умело с методологията на Семейните констелации, но да развие в тях една много по-широка основа на респект, чувствителност и професионална етика в работата с хора въобще. Също така, да интегрира тези принципи и разбиране в личния живот на всеки от участниците.

Обучителният процес в настоящия тренинг е отворен, принципно, за всеки, без значение от образователен ценз, професионална профилираност и предварителния опит на кандидата. Ние сме много наясно, че основните умения, принципи и нагласи в работата с този метод не се преподават в рамките на академичните дисциплини и за тях никой не е полагал изпити в университета.

Съществена част от работата в Тренинга е в посоката на изясняване на ролята и позицията на водещия и въобще на позицията „помагащ“, както и етичните и професионални стандарти, свързани с тази роля. Персоналното изследване на мотивацията за това „да съм водещ“ е много важен аспект от работата в Тренинга. Особената значимост, която отдаваме на този аспект идва от наблюдението, че, често, несъзнаваната мотивация на водещия е потребността да бъде в „силна позиция“, да упражнява контрол, и, не рядко, самият той се нуждае от помощ, но не намира адекватен начин да я потърси.

Почти всички, предлагани до момента, професионални обучения имат фокус върху „какво да се направи“. В рамките на този тренинг ние ще насочим не по-малко внимание и към най-важното, според нас, умение в констелационната работа – просто „да бъдеш в присъствие“, да можеш да чакаш, да чувстваш и знаеш че „не-правенето“ е често много по-важно от „правенето“. Само когато притежава това качество, по време на сесия, водещият ще може да усеща кога точно е верният момент за нужната интервенция. Констелацията не се случва по шаблон, няма две еднакви работи. Само фината чувствителност за нуждите на полето може да ни води напред в правилната посока. Интервенциите са част от инструментариума, с който разполагаме, куфарчето на майстора, но няма готова рецепта за тяхното използване. В този смисъл, ние сме наясно, че този тренинг не би бил привлекателен за хора, които държат във всеки момент да имат фиксирана процедура за действие. От участниците в Тренинга ще се очаква да развиват своя капацитет да толерират несигурността, “незнаенето на следващата стъпка“ и умението да останат в това състояние без страх. Берт Хелингер, авторът на метода, твърди, че именно това е стъпката, която отваря вратите към истинската магия на констелациите, а нашата цел е да запазим магията жива. Без „пътуването в неизвестното“ тази работа губи от дълбочината и силата си и се превръща в обикновено занаятчийство.

Работата с този метод, както го разбираме ние (екипът на водещите), е в много по-голяма степен въпрос на адекватна възприемчивост, чиста сърдечност, капацитет да бъдеш „в присъствие” и да оставаш свързан със себе си, умение да чакаш, смелост да интервенираш, както и огромен респект към живота, отколкото въпрос на академична подготовка, интелектуална обосновка и точна процедура на изпълнение. Теоретичната основа е важна и необходима, но не замества „живото“ чувство към реалността.

Този тренинг е основан на медитативния подход към живота и в частност – към работата. Това означава, че, погледната от друга позиция, тази работа е по-малко „работа“ и повече медитация в движение и, като такава, извиква, както във водещия, така и в участниците, преживяване за центрираност и вътрешна тишина. Редовните структурирани медитации ще бъдат също неизменна част от процеса на обучението.

След завършване на Тренинга, участниците ще получат Сертификат за преминатото обучение, подписан от екипа водещи. Допълнителен Квалификационен сертификат, се издава след преминаване през допълнителни стъпки на практика и супервизия и когато обучаващият се покрие необходимите критерии.

Предвид факта, че методът Семейни констелации все още не е официално легитимен като психотерапевтичен подход и не е част от академичното обучение в акредитираните учебни заведения, настоящият тренинг не може да предложи на курсистите си диплома, която да има тежестта на официална акредитация пред академичните общности.
Важно е да се знае също, че завършването на Тренинга не дава само по себе си квалификацията „психолог“ или „психотерапевт“ и не е формален заместител на академичното образование. Освен, ако вече не сте такъв, използването на горните квалификации е неправомерно и изцяло въпрос на вашата лична отговорност и етика.

ღ ღ ღ

ЕКИП ВОДЕЩИ:

 375749675_629863105798259_8977607372116454352_n

Румен Янкулов завършва клинична и консултативна психология към Софийския университет и повече от 20 години работи с индивидуална и групова психотерапия. Водил е терапевтични групи в България, Швеция и Словения. През 2004 се среща с метода „Семейни Констелации“ и тази среща става вдъхновение за живота и терапевтичната му работа оттогава. Асистира на Свагито Либермайстер (Германия) в множество тренинги за водещи по метода. Понастоящем включва в своята работа активни Ошо-медитации, Гещалт техники, дихателни и биоенергетични упражнения, методи на „обратна връзка“. От 2006г. води групи, а от 2012г. и обучения по Семейни констелации в България и чужбина.

 249009136_1500132267039659_1928603572455339437_n

Свагито Лийбермайстер завършва психология в Мюн¬хен, Германия, и работи като терапевт от повече от 35 години. Специализира в широк спектър хуманистични и телесно-ориентирани терапии. От 1981 г. е с Ошо. От 1990г. Свагито обучава терапевти – предимно в Неорайхианска терапия (Ошо Пулсация), Семейни констелации, Психичен масаж, Ребалансинг, терапия и консултиране на двойката и т.н. Свагито се обучава в метода “Семейни констелации” при неговия създател Берт Хелингер и понастоящем преподава този метод, съчетавайки го с медитация. Основната идея е, че всеки терапевтичен подход помага за релаксацията на ума и по този начин се превръща в стъпка към навлизане в по-дълбока медитация. Автор е на три книги, издадени и на български език – Корените на Любовта, Зен Консултиране и Когато Животът Спре.

 lead_tarika

Тарика Глубин е магистър по Психология и повече от 45 години работи с хора (както индивидуално, така и в групи) в глобален план. Преди близо 40 години нейното търсене на себе си я среща с мистикът Ошо. Чрез връзката си с него работата й се задълбочава и тя открива в нея своето призвание. От 35 години Тарика работи като Ошо-терапевт. Има богат опит в сферите на енкаунтър, първична терапия, интервенции при травма и насилие, бодиуърк, емоционало освобождаване, терапия на двойката. В допълнение към това, тя разработва метода “Transessence”, чийто замисъл е да подпомага процеса на де-идентификация от “личността” и живеене от нашата същност.

31605717996_bhagat

Багат Зайлхофер работи в сферата на консултирането и терапията повече от 30 години, като основният му фокус са Системните Семейни Констелации, Ериксонова хипноза, НЛП. Личният му контакт и задълбоченото изучаване на религиите на изтока, особено Тибетския будизъм и Зен са затвърдили разбирането му за дълбинната свързаност между нашата психика и измеренията на духа. В продължение на години координира дейността на Ошо Тао медитационен център в Мюнхен. През 1995 основава Ошо Шангри-Ла медитационен център в Чехия, където живее и работи понастоящем.

 channels4_profile

Шавасти има над 20-годишен опит с фасилитиране на Семейни констелации. Също така е известен с името Джон Л. Пейн и е автор на “Изцелението на индивиди, семейства и нации”, “Езикът на душата”, “Присъствието на душата”, “Учения от пробудено сърце” и “Да прегърнеш силата на истината”, всички публикувани чрез Findhorn Press в САЩ и Великобритания. Той е фасилитирал повече от 450 семинара на 6 континента и е провел над 6500 частни сесии, като най-голямата част от богатия му опит е придобит в Южна Африка. Този опит включва Семейни констелации с Берт Хелингер, Био-енергетика, НЛП, обучение в школата за лечебни практики на Барбара Бренън, работа с енергийни Шамански практики при Patricia The White Buffalo, инициации в Сангома традицията на Африка, както и в Дзен практики в будистки манастири.

ღ ღ ღ

За връзка с организаторите:

ღ Таня Станчева – 0887 00 44 50

tanya@familyconstellations.bg

ღ Тотка Янкулова – 0899 134 162

totka@familyconstellations.bg

ღ Румен Янкулов – 0889948825

rumen@familyconstellations.bg

www.familyconstellations.bg