ВСЕКИ НА СВОЕТО МЯСТО – Семейни Констелации с Румен Янкулов

2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов

Кога: 24-25 август 2024 г.,
Събота, 24и август: 14:30-20:00 ч.
Неделя, 25и август: 10:00-19:30 ч.
Къде: Зала „КООП“, бул. Никола Мушанов 116, кв. Красна поляна 2, гр. София.
(Входът е под червената козирка, в сградата на ОРНО АД. До 14 ч. на входа на сградата ще Ви очаква наш асистент.
За хората с автомобили – свободно паркиране на паркинга на СУПЕРМАРКЕТ „КООП“ (има и подземни паркоместа).
Моля, вижте на картата точното място!)
Колко:

300*/350 лв.

*При заплащане на депозит или цялата такса до 10 дни предварително (до 14.08.2024 г.)
За информация и записване:
Таня Станчева:
tanya@familyconstellations.bg
0887004450

Темите и аспектите, върху които, най-вече, ще се фокусира работата ни тези два дни са:

* Редът в семейната система. Кой е „Големият“ и кой – „Малкият“.
* Приоритетът на този, който идва пръв (по-рано).
* Мястото на детето и мястото на родителя; Кой „носи“ повече? Правата и отговорностите.
* Ако не можеш да си малък, не можеш да си и голям.
* Непорасналите родители; децата без детство.
* Да си важен, пред това да си щастлив.
* Детето дава, като получава.
* Оставянето/връщането на поети чужди отговорности.
* Безусилното даване и “даването”, което не дава нищо.
* Редът между партньорите.
* Когато този, на когото даваш, не може да го получи.
* „Аз мога без теб, както и ти можеш без мен.“
* Мястото на бившите партньори в живота ни.
* „Липсващите“ са тук и имат своето място.
* Хората с трудни съдби, живели преди нас.
* Благословията на предците.
* Уважението към (не)възможното.
* Силата да си на своето място. Смирението.
* Това, без което не мога.
* Какво изисква моето място от мен и за мен.
* Липсата на отговорности е свобода само ако си дете.
* Балансът, според мястото в системата (работни взаимоотношения)
* Отказът от избор също е избор.

Семинарът, както и всичките ни други констелационни уикенд събития, ще има изцяло практическа насоченост, фокусирайки се върху актуалните лични казуси на участниците.

Събитието е за ограничен брой участници, отворено и за хора без констелационен опит.

ВАЖНО!!!

От месец юни тази година, всичките ни констелационни събития ще съблюдават ревизирана политика, когато става дума за лична работа, а именно – освен по изключение, ще работим с казусите само на хората с констелационен опит. При все това, не можем да гарантираме на никого конкретно разглеждането на личната му тема. Тези, за които последното е императив за участие, би следвало да потърсят участие на друго място.

“За мен, най-правилните заявители на констелационни теми са тези, които имат вече ориентация към системната трансгенерационна логика и възприятие. Това са хора, които като цяло знаят не само какво да поставят като тема, но и с какви очи да гледат в посоката на възможно разрешение.
Повечето нови хора, разбираемо, са „оплетени“ в битово-психологически и развитийно-психологически взаимовръзки и ще имат нелеката задача да си сглобяват една доста мащабна нова картина, да придобиват ориентация за констелационната перспектива, да си изясняват личните приоритети в контекста на системните взаимовръзки, да съпреживяват и, евентуално, участват в констелации на други, които биха могли да се окажат и отговори на собствените им лични теми.
Подреждането на констелационната картина изисква както търпение така и вътрешна пластичност, а обемът, дълбочината и интензивността на случващите се в групата процеси, така или иначе са далеч по-големи от тези, които човек може да вземе и асимилира за ден и половина.“ Р.Янкулов

Важно уточнение:

Поради липсата на стандартизация в публичното и между общностните пространства на Метода, както и безпризорната злоупотреба с името му, без да искаме да засягаме никого, ние съблюдаваме свой вътрешен критерий за дефиниция на човек „с опит с Метода“ – „такъв, участвал в практически семинар по Семейни констелации с водещи Румен Янкулов, одобрен констелатор от същата Школа, стажант към Школата или с водещ – Елица Великова“.

Списък с квалифицираните фасилитатори към Школата ни, можете да намерите тук.

Всички участници в събитието имат равни права и основания за заявяване на лична тема на работа, но е важно да се знае, че не можем да поемем предварителен ангажимент към никого непременно да работим с негова/нейна заявка.
Хора, за които поставянето и разглеждането на тяхната конкретна тема е абсолютно условие за участие, би следвало да ни потърсят за алтернативен формат на работа или да изберат да участват на друго място.

Ако имате своя тема, с която искате да работите, преди да вземете участие в събитието, е препоръчително да съберете значими факти от историята на своето семейство.
За целта разгледайте този въпросник, който може да ви бъде от полза.

Занятията са в събота от 14.30 до към 20.00ч, а в неделя – от 10.00 до към 19.30 (часовете на приключване са ориентировъчни)