2021
ЗА ПОМОЩТА И ПОМАГАНЕТО - Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЯ- Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Всеки на Своето Място - Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Интимност и Партньорство - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Врата към Свободата, Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Да Служиш на Любовта, Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов