Преди участието ви в работен семинар или в индивидуална сесия по Семейни констелации

ФАКТИТЕ предлагат най-значимата информация в работата със семейни констелации, за разлика от традиционната терапия, където се работи основно с интерпретации, основаващи се на характерови описания, личностни характеристики и анализи на междуличностни отношения. Най-важният въпрос в  работата със Семейни Констелации е –  Какво се е случило? и Какво се случва? Има ли нещо в живота на членовете на настоящето … Продължете с четенето на Преди участието ви в работен семинар или в индивидуална сесия по Семейни констелации