Преди участието ви в работен семинар или в индивидуална сесия
ФАКТИТЕ предлагат най-значимата информация в работата със семейни констелации, за разлика от традиционната терапия, където се работи основно с интерпретации, основаващи се на характерови описания, личностни характеристики и анализи на междуличностни отношения. Най-важния въпрос в работата със Семейни Констелации е – какво се е случило? и какво се случва? Има ли нещо в живота на членовете на настоящето ви семейство или на последните няколко поколения във вашето рождено семейство, което е било, силно травматично, особено необичайно или пък е предизвикало значима промяна в ходът на събитията след себе си?
Въпроси върху които да помислите преди семинара или сесията:
(компилирани от Габриеле Боркан и Румен Янкулов; преведени от Румен Янкулов)
А. Засягащи семейството ви на произход
Тези въпроси се отнасят за вашите братя и сестри, вашите родители и техните братя и сестри, баби и дядовци и техните братя и сестри, а също в ситуации, където са се случили особено драматични събития( напр. смърт при раждане), може да се отнася и за ваши прабаби и прадядовци. Тези въпроси се отнасят също и за предишни партньори на вашите родители, баби и дядовци.
Б. По отношение на настоящето ви семейство
Тези въпроси се отнасят за вашия партньор/съпруг(а), вашите деца а съшо и за предишни партньори( ваши и на партньора ви), както и за деца от предишни връзки ( ваши и на партньора ви).
Дали някой във вашето настояше семейство или това от което произхождате (А и Б):
 • е починал при раждане?
 • е получил инвалидност или тежко заболяване, като следствие от раждане на дете ( ваша майка, баба, прабаба или предишна жена на баша ви или дядо ви)?
 • е бил застрашен сериозно живота й по време на раждане ( майка , баба) се е самоубил(а)?
 • е работил като военен ( особено по време на война), е бил на фронта ( участвал в сражения), загинал в във военни действия?

Дали някой във вашето семейство (А и Б):

 • има мъртвородено дете?
 • има аборт(и) или помятане? ЗАБЕЛЕЖКА: Абортите и в някои случаи помятанията, засягат отношенията между партньорите/съпрузите и могат да имат или да нямат влияние върху другите деца. Децата бе трябва да питат за аборти или помятания, като респект към достойнството и личния характер на връзката между родителите си. Когато, обаче става дума за мъртвородено дете, другите деца е по-добре да знаят за него.
 • има извънбрачно дете?
 • има дете, което е изоставено или дадено за осиновяване?
 • имал(а) е трудно раждане ( включително раждане с цезарово сечение)
 • е бил отделен от майката на много ранна възраст ( напр. продължителен престой в болница)
 • е преживял силно травматично събитие по време на детството си?
 • е преживял животозастрашаващо събитие/инцидент в който и да е етап от живота си?
 • е бил убит; умишлено или при инцидент?
 • е имал бивш(а) съпруг(а), годеник(ца) или минала много значима любовна връзка в живота си? ЗАБЕЛЕЖКА: Децата имат правото да питат само за бивши съпрузи или годеници. За други връзки, може да се знае от семейни „истории”, но това е част от личния живот на родителите и не е в интерес на децата да се бъркат в това. Децата, обаче, имат правото да знаят за други деца от предишни връзки на родителите си.
 • има тежко заболяване?
 • има хронично заболяване?
 • има физическа или умствена инвалидност/ непълноценност?
 • има опит(и) за самоубийство?
 • е извършил престъпление, включително военно престъпление. Забележка – децата не бива да питам за военни престъпления, но за това може да се знае като част от семейната история
 • е оцелял или загинал в Холокоста или геноцид по друго време?
 • е изчезнал ?
 • е станал свещенник или се е замонашил(а)?
 • е бил заклеймен, отвърлен, забравен, третиран с презрение като „черна овца” ( напр. хомосексуалист, човек с някакъв порок, престъпник, бездомен, алкохолик и др.)
 • е бил онеправдан, тежко ощетен ( напр. измама с имоти)
 • е емигрирал в друга държава? По каква причина?
 • е изгубил състояние?
 • е бил осмиван, омаловажаван понеже не се е оженил/омъжила?
 • е имал/има зависимост към наркотици и алкохол?
 • е живял впечатляващо необикновен живот?