Преди констелацията
ФАКТИТЕ предлагат най-значимата информация в работата със семейни констелации, за разлика от традиционната терапия, където се работи основно с интерпретации, основаващи се на характерови описания, личностни характеристики и анализи на междуличностни отношения. Най-важния въпрос в работата със Семейни Констелации е – какво се е случило? и какво се случва?

Има ли нещо в живота на членовете на настоящето ви семейство или на последните няколко поколения във вашето рождено семейство, което е било, силно травматично, особено необичайно или пък е предизвикало значима промяна в ходът на събитията след себе си?

Въпроси върху които да помислите преди семинара или сесията:
(компилирани от Габриеле Боркан и Румен Янкулов; преведени от Румен Янкулов)

Вижте пълният списък с въпроси