Новини
НОВ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ВОДЕЩИ ПО МЕТОДА СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ - октомври 2016г - юни 2019г.
Медитационният подход към Терапията.Трети обучителен курс за водещи по метода Семейните Констелации октомври 2016 – юни 2019г. (БАЗИСЕН ТРЕНИНГ)
Преди констелацията
ФАКТИТЕ предлагат най-значимата информация в работата със семейни констелации, за разлика от традиционната терапия, където се работи основно с интерпретации, основаващи се на характерови описания, личностни характеристики и анализи на междуличностни отношения. Най-важния въпрос в работата със Семейни Констелации е - какво се е случило? и какво се случва?
Корените на любовта
"Корените на любовта" - практическо ръководство по Семейни Констелации, автор - Свагито Лийбермайстер (Германия)
Когато семейната енергия се отпуши...
или малко осъзнати усещания след “Семейни констелации” с Румен Янкулов с поредно удивление от механизма на битието: Елена Шахънска
„Имате проблеми в любовта? Вижте семейството си!”
Интервю на Адриана Попова с Румен Янкулов за списание „Ева” –април 2011