Сродни Събития
Календар на събитията
2023
16-17 септември 2023 г.
ДА СЛУЖИШ НА ЛЮБОВТА - Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
7-8 октомври 2023 г.
НЕПОТЪРСЕНОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЦЕНАТА НА ДОБРУВАНЕТО - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
28-29 октомври 2023 г.
МЪЖКИ КОНСТЕЛАЦИОНЕН КРЪГ - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
9-10 декември 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2024