Календар на събитията
2022
2-4 декември 2022 г.
КОРЕНИТЕ НА ЛЮБОВТА - Семейни констелации със Свагито Лийбермайстер
3-дневен практически семинар семейни констелации със Свагито Либермайстер
26-30 ноември 2022 г.
ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ КОНСТЕЛАТОР - със Свагито Лийбермайстер
5-дневен курс за обучаващи се в работа с метода Семейни констелации
8-9 октомври 2022 г.
СИЛАТА НА КОРЕНИТЕ – Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
11-12 юни 2022 г.
ВСЕКИ НА СВОЕТО МЯСТО - Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
22-26 юни 2022 г.
ДВИЖЕНИЯ НА ДУШАТА - Констелации с Багат Зайлхофер
 5-дневна терапевтична група с Багат Зайлхофер
11-12 юни 2022
ВСЕКИ НА СВОЕТО МЯСТО - Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
14-15 май 2022 г.
ИНТИМНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов