Сродни Събития
Календар на събитията
2023
13-14 май 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
22-23 април 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
Март 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
11-12 февруари 2023
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
7-8 януари 2023 г.
ЗА ИЗОБИЛИЕТО – Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
2022
10-11 декември 2022 г.
ИНТИМНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
2-4 декември 2022 г.
КОРЕНИТЕ НА ЛЮБОВТА - Семейни констелации със Свагито Лийбермайстер
3-дневен практически семинар семейни констелации със Свагито Либермайстер
26-30 ноември 2022 г.
ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ КОНСТЕЛАТОР - със Свагито Лийбермайстер
5-дневен курс за обучаващи се в работа с метода Семейни констелации