Календар на събитията
2024
20-21 април 2024 г.
ВСЕКИ НА СВОЕТО МЯСТО – Семейни Констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
11-12 май 2024 г.
ДА СЛУЖИШ НА ЛЮБОВТА - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
8-9 юни 2024 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов - 8-9 юни 2024 г.
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов