Сродни Събития
Календар на събитията
2023
18-19 март 2023 г.
МЪЖКИ КОНСТЕЛАЦИОНЕН КРЪГ - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
22-23 април 2023 г.
НЕПОТЪРСЕНОТО ЗДРАВЕ ИЛИ ЦЕНАТА НА ДОБРУВАНЕТО - Семейни констелации с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
13-14 май 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
10-11 юни 2023
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
5-6 август 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
16-17 септември 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
7-8 октомври 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
9-10 декември 2023 г.
СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ с Румен Янкулов
2-дневна терапевтична група с Румен Янкулов
2024